At skabe glæde og kontakt mellem mennesker

er formålet for Helsingegårdens Venner. Det sker gennem aktiviteter og arrangementer på og udenfor Sundhedscenter Helsingegården. Herved får de ældre et bedre og mere aktivt miljø, og kontakten mellem dem og det øvrige samfund styrkes. Helsingegårdens Venner blev stiftet i 1995 af en kreds af personer, der vil leve op til et medmenneskeligt ansvar for, at ældre på Helsingegården ikke glemmes og isoleres fra det samfund, de stadig er en del af. Det er ikke alt, vi kan betale os fra over skattebilletten.

De offentlige budgetter rækker jo stort set kun til den nødvendige forsorg, mens den omsorg, som giver livskvalitet, ikke kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Der har derfor udviklet sig et frugtbart samarbejde mellem institutionen og Helsingegården Venner, som både beboere og personale har gavn og glæde af.

Mindst en gang om måneden inviterer Helsingegardens Venner til et arrangement på Helsingegården eller en udflugt. Disse oplevelser får beboerne del i hver gang.

I hverdagen gøres også en indsats for at skabe hygge og glæde. F. eks. har foreningen flere steder opstillet fuglevolierer, som passes af vennerne, der gerne samtidig tager sig tid til en sludder med de ældre.

 Helsingegårdens Venner står også for kioskservice ved hjælp af en rullende miniforretning.

Disse og flere andre initiativer kan Helsingegårdens Venner kun gennemføre med støtte fra befolkningen samt fra legater og fonde, samt kommunal støtte. Derfor må bestyrelsen appellere til alle både enkeltpersoner og virksomheder—om at tegne et medlemskab.  Jo flere medlemmer—jo flere penge—jo mere livskvalitet til de ældre. Til at klare de mange opgaver er der også altid brug for hjælpere, der er indstillet på, at lønnen består i glæden ved at hjælpe andre. Interesserede kan kontakte alle i udvalget.

På forhånd tak for din hjælp.

Medlemskab henvendelse til Hanne Gilholt tlf. 48 79 54 31 og 20 30 54 31

 

 

Del siden